شناسهٔ خبر: 60521 - سرویس دیگر رسانه ها

سلسله نشست‌های فلسفه و علوم اجتماعی برگزار می‌شود

سلسله نشست‌های فلسفه و علوم اجتماعی به همت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های فلسفه و علوم اجتماعی برگزار می‌شود

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛  به همت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سلسله نشست‌های فلسفه و علوم اجتماعی طی پائیز و زمستان امسال در این دانشکده برگزار می‌شود.
 
14 آبان ماه مالک شجاعی جشوقانی درباره دیلتای و علوم اجتماعی به ارائه بحث می‌پردازد. مهدی معین‌زاده 15 آذرماه در نشست گادامر و علوم اجتماعی سخنرانی می‌کند.
 
سوم دی‌ماه هم محمدتقی چاوشی درباره مارکس و علوم اجتماعی به ارائه سخن می‌پردازد. هایدگر و علوم اجتماعی هم موضوع بحثی است که احمد رجبی 10 دی ماه درباره آن بحث می‌کند.
 
هگل و علوم اجتماعی در 15 بهمن ماه توسط مصطفی زالی تبیین می‌شود. همچنین مهدی حسین‌زاده یزدی در 6 اسفندماه در مورد ویتگنشتاین و علوم اجتماعی سخنرانی می‌کند. محسن صبوریان هم 20 اسفندماه در مورد مک اینتایر و علوم اجتماعی به ارائه سخن می‌پردازد.