شناسهٔ خبر: 62469 - سرویس دیگر رسانه ها

کتاب «از هایدگر تا گادامر» منتشر شد

کتاب «از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک» نوشته ژان گروندن با ترجمه سید محمدرضا حسینی بهشتی و سید مسعود حسینی منتشر شد.

کتاب «از هایدگر تا گادامر» منتشر شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  کتاب «از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک» پژوهشی است در باب تاریخ و معنای «هرمنویتیک» از ابتدا تا مارتین هایدگر و به‌ویژه هانس ـ گئورگ گادامر. ژان گروندن، نویسنده‌ کتاب، که علاوه بر نگارش رساله دکتری خود به‌راهنمایی گادامر، با او مراوده و انس خاصی داشته است، در این کتاب، نخست، در فصلی مفصل، به بیان تاریخچه‌ی سنت هرمنویتیکی غرب و نسبت آن با سنت «خطابه» می‌پردازد و پس از آن، در دو فصل به پژوهشی بصیرت‌آمیز و درخشان در خصوص هرمنویتیک هایدگر و به‌طور کلی پروژه‌ فلسفی او اقدام می‌کند تا بدین وجه زمینه را برای «تعیین جایگاه هرمنویتیک گادامر از منظر هایدگر» مهیا سازد.

سپس در فصول چهارم تا دهم شرحی عمیق از عناصر اصلی «هرمنویتیک فلسفی» گادامر ــ بر زمینه‌ی بحث از ارکان اصلی آن همچون زبان، فهم، حقیقت، هنر، بازی، عید، مناسک و گوشِ درون ــ به دست می‌دهد. در نهایت، کتاب را با بررسی جایگاه هرمنویتیک فلسفی گادامر در جهان فرانسوی و به‌ویژه نسبت او با فیلسوفانی چون ریکور و دریدا، به پایان می‌برد.

عناوین فصل های این کتاب عبارتند از: هرمنویتیک و سنت خطابه، احیای پرسش وجود در مسیر یک ساخت گشایی، حیات هرمنویتیکی به روایت هایدگر و آگوستین، درباره تعیین جایگاه هرمنویتیک گادامر از منظر هایدگر، فهم به چه معناست، «وجودی که بتواند فهمیده شود زبان است»، به چه معناست؟ حکمت لکنت، بازیابی ضد زیبایی شناسانه حقیقت هنر از جانب گادامر، بازی، عید ومناسک، گوش درون در زیبایی شناسی گادامر، فاصله و تامل درباره خویش در هرمنوتیک و هانس-گئورگ گادامر و جهان فرانسوی زبانان.

یادداشت ها، واژه نامه، منابع و نمایه بخش های پایانی این اثر هستند.

کتاب «از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک» نوشته ژان گروندن با ترجمه سید محمدرضا حسینی بهشتی و سید مسعود حسینی در ۲۴۰ صفحه با قیمت ۳۸ هزار تومان توسط نشر نی منتشر شده است.