آلن تورن

کل اخبار:5

 • پارادایم ۱۳۹۷-۰۷-۲۵ ۱۲:۳۶

  پارادایم جدید

  آلن تورن

  این کتاب از مهم‌ترین آثار در تبیین منطق کلان دنیای امروز برای درک پدیده‌های نوظهور اجتماعی تلقی می‌شود.

 • ۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۱۴:۲۰

  کتاب «پارادایم جدید» منتشر شد

  کتاب «پارادایم جدید» نوشته آلن تورن با ترجمه سلمان صادقی‌زاده توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شد.

 • آلن تورن ۱۳۹۷-۰۵-۲۸ ۰۹:۴۸

  نگاهی به کتاب پارادایم جدید آلن تورن؛

  چرخش‌های پارادایمی

  تورن در پیوند با موضوع سوژه بحث تاریخمندی را طرح می‌کند. شاید یکی از نقدهایی که بتوان به این اثر وارد دانست، عدم ارائۀ تعریفی جامع از همین مفهوم تاریخمندی است. در نتیجه این ابهام خواننده ناگزیر است تا مباحث مختلف طرح‌شده در آثار این اندیشمند را کنار هم قرار دهد تا به تصویری نسبتاً جامع از مفهوم یادشده دست یابد.

 • ۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۰۹:۳۱

  کتاب پارادایم جدید نوشته آلن تورن نقد می شود

  نشست تخصصی بررسی و نقد کتاب پارادایم جدید نوشته آلن تورن توسط کمیته جامعه شناسی سیاسی و کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد.

 • الن تورن ۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۱:۱۲

  نگاهی به اندیشه‌های یک جامعه‌شناس نومارکسیست؛

  آلن تورن چگونه به احیای سوژه پرداخت؟

  تورن خود را نه شیفته‌ی فردگرایی جامعه‌شناختی، بر مبنای انتخاب عقلانی فرد استوار می­‌داند و نه متأثر از ساختارگرایی در روایت گوناگون آن‌که جایی برای انتخاب و آزادی فردی باقی نمی­‌گذارد، بلکه از منظر وی تحولات دنیای امروز باعث ظهور نوعی فردیت نوین شده است.