آلن نری

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۴-۱۲-۰۴ ۱۴:۰۰

    «دیالکتیک و تفاوت» منتشر شد

    کتاب «دیالکتیک و تفاوت» نوشته آلن نُری با ترجمه عماد افروغ توسط نشر علم منتشر و روانه بازار نشر شده است.