آنتونی آپیا

کل اخبار:1

  • فوکویاما ۱۳۹۷-۱۲-۲۲ ۱۱:۲۹

    نگاهی به دو کتاب تازه منتشرشده از فرانسیس فوکویاما و آنتونی آپیا؛

    هویت چیست؟

    یک دانشمند سیاسی ژاپنی-آمریکایی و یک فیلسوف غنایی-بریتانیایی-آمریکایی پا به کافه‌ای گذاشتند که در آن جاروجنجالی بر سر هویت به راه افتاده است. فیلسوف فریاد می‌زند: «دعوا را تمام کنید! هویت‌هایی که بر سر آن نزاع می‌کنید دروغی بیش نیست.» دانشمند سیاسی گامی به جلو می‌نهد و می‌گوید: «آن‌ها دروغ نیستند، فقط آن هویت‌هایی نیستند که برایشان باید جنگید!»