احمد مبلغی

کل اخبار:3

 • فرهنگ امروز ۱۳۹۷-۰۸-۱۲ ۱۰:۳۱

  شمارۀ بیست‌وچهارم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

  جنگ، فلسفه، الهیات

  تاریخ ایران مملو است از جنگ‌ها و صلح‌ها که هر یک به‌نحوی بر سرنوشت این کشور تأثیرگذار بوده است؛ اما علی‌رغم اهمیت و اثرگذاری این پدیدۀ سیاسی-نظامی، چرا درباب جنگ کمتر اندیشیده‌ایم؟

 • ۱۳۹۴-۱۰-۰۷ ۱۱:۳۰

  تنها راه ایجاد وحدت، تاکید بر هویت اسلامی است

  احمد مبلغی با اشاره به موانع شکل گیری امت اسلامی گفت: ضربه هولناکی که امت اسلامی از تاریخ خورده است این است که به سمت دور شدن از هویت‌ اسلامی و تمرکز صرف بر هویت های مذهبی به جلو رفته است.

 • ۱۳۹۴-۰۵-۲۸ ۱۲:۱۰

  دانشگاه مذاهب اسلامی باید به سمت نظریه‌پردازی برود

  رییس دانشگاه مذاهب اسلامی بر ضرورت نظریه پردازی و استفاده از فضاهای مجازی برای توسعه علمی تأکید کرد.