احیای علوم سیاسی

کل اخبار:1

  • بشیریه ۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۵۲

    حلقۀ مفقودۀ پیشۀ سیاستگری در ایران امروز؛

    غفلت از غایات

    اگرچه مدعای اصلی بشیریه در جامعۀ ایرانی نسبتاً جدید و کمتر مورد بحث و تفسیر واقع شده است، اما هم در فضای آکادمیک داخلی و هم در فضای آکادمیک جهانی نمونه‌هایی دیگر از چنین مدعایی در طی دهه‎های اخیر مطرح شده است. برای نمونه، «عباس منوچهری» ازجمله محققینی است که در سال‌های اخیر تحقیقات مبسوطی در خصوص ضرورت بازگشت به «تفکر هنجاری» (normative thought) انجام داده است.