استیون هیکس

کل اخبار:1

  • هگل ۱۳۹۷-۰۴-۳۰ ۱۱:۱۷

    پاسخ‌های استیون هیکس به پرسش‌های «فرهنگ امروز»؛

    هراس از هگل

    هگل سم است. انسان‌شناسی‌اش خام‌دستانه و هولناک است. هراس‌آورتر از آن، فلسفه‌اش است. در نظر بیاورید که آرای او بخشی از جهان فلسفی آلمانی در قرن نوزدهم است که برجستگانش کانت، هگل، مارکس و نیچه هستند. آری! همۀ این فلاسفه بخشی از جهان مدرن هستند، اما با هم یک سنت ضدروشنگری را می‌سازند که به علم و فناوری بدگمان است، فردیت‌ستیز است (حتی نیچه) و ضدلیبرال.