اسکله ویگان

کل اخبار:1

  • اورول ۱۳۹۶-۰۱-۲۷ ۱۰:۰۱

    آنچه اورول در شمال انگلستان کشف کرد؛

    از اسکله ویگان تا اورول، نویسنده‎ای جهانی

    اما واقعیت اصلی در مورد سوسیالیسم دموکراتیک اورول بدون تردید این است که او به آن باور داشت و سوسیالیسم دموکراتیک به او احساس داشتن یک مأموریت را می‌داد، مأموریتی که وقتی به این باور رسید که در جنگ داخلی بارسلونا عملاً می‌بیندش، حاضر بود به خاطر آن زندگی‌اش را هم فدا کند؛ این باور بیشتر دستاوردهای ادبی‌اش ازجمله دو اثر مشهورش را شکل داد و غنا بخشید.