امیرحسین آریان پور

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۵-۰۶-۲۷ ۱۶:۰۰

  آثاری در ردیف لغتنامه دهخدا

  روزهای اول مرداد ماه امسال، پانزده سال تمام از پرواز استاد جاودان یاد دکتر امیر حسین آریان پور، یکی از چهره های مؤثر فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر، مخصوصاً در فاصله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا پایان حکومت پهلوی (۱۳۵۷)، می گذرد.

 • آریان پور ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

  امیرحسین آریان‌پور/ نگاهی به سیر جامعۀ ایرانی در ادوار مختلف؛

  بن‌بست تاریخی علوم اجتماعی

  آنچه در ادامه می‌آید، مصاحبۀ علی‌اصغر ضرابی از مجلۀ «فردوسی» با امیرحسین آریان‌پور تحت عنوان «بن‌بست تاریخی علوم اجتماعی» است که در شمارۀ مردادماه سال 1346 مجلۀ «فردوسی» به چاپ رسیده است. آریان‌پور در زمان انجام این مصاحبه، حدود چهل سال دارد. آنچه در این مصاحبه ممکن است علاوه بر قرائت چپ آریان‌پور از سیر تاریخی ایران‌زمین جالب توجه آید، گذاشتن معادل‌های فارسی نظیر عین‌گرایی، ذهن‌گرایی و پندارگرایی برای مفاهیم پیچیده‌ای چون ابژکتیویسم، سوبژکتیویسم و ایدئالیسم است که در نوع خود می‌تواند جالب توجه قرار گیرد.