انباشت

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ ۱۱:۴۰

  معماری و انباشت سرمایه/ چرخه‌های واهی آموزش و ورک‌شاپ

  معضل معماری معاصر کشور چیست؟ پاسخ اساسی که در لابه‌لای ورک‌شاپ‌های برگزارشده به آن پاسخی داده نمی‌شود. دانشجو در دوره‌های گذرانده چیزی را یاد می‌گیرد که بازتدریس آن تنها کاری است که می‌تواند با دانش دست‌یافته، انجام دهد.

 • فاستر ۱۳۹۴-۰۸-۲۴ ۰۹:۵۴

  جان بلامی فاستر؛

  امپریالیسم جدید

  پیروزی چشمگیر نظریه‌ی مارکسیستی امپریالیسم در قرن بیستم را می‌توان در قدرت‌اش در وارسی پدیده‌هایی از این قبیل توضیح داد: نقش سرمایه‌ی انحصاری، رقابت درون سرمایه‌داری که به دو جنگ جهانی منجر شد، بستن راه توسعه برای بخش عمده‌ای از کشورهای جنوب، بیرون کشیدن مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامونی، مداخله‌ی نظامی مکرر، ظهور اشرافیت کارگری در مرکز این نظام، ظهور عناصر وابسته در کشورهای توسعه‌نیافته در اتحاد با سرمایه‌ی خارجی و امواج انقلابی در کشورهای پیرامونی.