انتشارات نامک

کل اخبار:8

 • مامون ۱۳۹۶-۰۴-۲۴ ۱۱:۵۲

  مأمون

  مایکل کوپرسون

  این پژوهش نگاهی جدید به زندگی و عصر مأمون دارد که دوره مهمی در تحول شرع اسلام و مبانی کلامی آن محسوب می‌شود.

 • فضل ۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۱۴:۳۵

  فضل‌الله استرآبادی و حروفیه

  شهزاد بشیر

  این پژوهش کوتاه و خواندنی در زندگی و اندیشة فضل‌الله استرآبادی همچنین تاریخچه‌ای از نهضت او ارائه می‌دهد، میراثی را که او برای آیندگان به جا گذاشت تحلیل می‌کند و فهرستی از منابع دیگر برای مطالعة بیشتر عرضه می‌کند که برای عموم خوانندگان مفید و راهگشا تواند بود.

 • کریم ۱۳۹۵-۰۳-۲۷ ۱۲:۳۵

  کریم‌خان زند سازندگان جهان ایرانی- اسلامی

  جان پری

  کریم‌خان زند فرمانروایی در تاریخ ایران است.

 • چنگیز ۱۳۹۵-۰۲-۲۱ ۱۸:۴۲

  چنگیزخان سازندگان جهان ایرانی- اسلامی

  میکال بیران

  نویسنده در این نگاه جدیدش به این چهره‌ی شگفت تاریخ، تاکید می‌ورزد که تاثیر سازنده‌ی چنگیزخان بر جهان اسلام، صرف‌نظر از انهدام و کشتارها، نیز چشمگیر است.

 • قشقایی ۱۳۹۵-۰۱-۲۵ ۱۲:۴۳

  خاطرات ملک منصورخان قشقایی

  ملک منصورخان قشقایی

  آنچه در این اثر بیش از هر چیز دیگر در خور توجه می‌باشد، اهمیت مباحث آن از لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی جوامع در حال گذار است.

 • ۱۳۹۴-۰۴-۲۹ ۱۳:۵۰

  نگاهی به کتاب «تشیع: ریشه‌ها و باورهای عرفانی»

  کتر محمدعلی امیرمعزی در کتاب «تشیع: ریشه‌ها و باورهای عرفانی» به کوششی مهم، کم‌سابقه‌ و روشمند برای درک علمی جوانب معنوی شیعی و خوانشی وسیع و دقیق برای فهم متون و باورهای عمیق تشیع دست زده است.

 • آل بویه ۱۳۹۴-۰۳-۱۱ ۱۸:۲۳

  تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه

  روی متحده

  پارادایمی که نویسنده در این کتاب مختصر به دست داده چنان دقیق و مدلّل است که می‌شود آن را درباره‌ی سراسر تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران و از جمله تاریخ معاصر آن به کار گرفت.

 • ۱۳۹۳-۰۹-۰۸ ۱۰:۰۰

  مدیر انتشارت نامک از انتشار ترجمه های تازه اش درباره صفویه و آل بویه خبر داد

  مدیر انتشارات نامک از آماده شدن ترجمه دو کتاب تاریخی با عناوین«زوال صفویه و سقوط اصفهان» (رودی متی) و «ایران در عصر آل بویه» (روی پرویز متحده) خبر داد.