انحصارطلبی

کل اخبار:1

  • فلسفه و دانشگاه ۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۱۰:۲۸

    نقدی بر هدررفت سرمایه‌های انسانی در حوزۀ علوم انسانی؛

    انحصار نخبگانی و حلقۀ تنگ مشاهیر علوم انسانی

    بزرگ و مشهور شدن در حوزۀ علوم و خصوصاً علوم انسانی خودبه‌خود کاری دشوار و زمان‌بر است. وقتی این صاحب موقعیت و تریبون شدن به سیاست و قدرت هم پیوند می‌خورد کار برای برخی دشوارتر می‌شود. بسیاری از جوانانی که در حوزۀ علوم انسانی صاحب ایده بوده و حرف برای گفتن دارند و یا اهل اندیشه بوده و استعداد تبدیل شدن به یک متفکر برجسته و متوسط را دارند، به خاطر دلایل معیشتی و سیاسی و مدیریت علمی کشور و... شناخته نمی‌شوند و استعدادهای ایشان شکوفا نمی‌شود.