اندرو فینبرگ

کل اخبار:1

  • اندرو فینبرگ ۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۰۸:۰۳

    پاسخ اندرو فینبرگ به پرسش‌های فرهنگ امروز؛

    تکنولوژی علیه تبعیض

    جنبش ۶۸ شورش علیه تکنوکراسی بود. جنبش دانشجویی، هم تکنوکراسی سرمایه‌دارانه و هم کمونیسم را رد کرد. آن‌ها از خودمدیریتی جامعه به‌وسیلۀ اعضا طرفداری می‌کردند. منظورم این است که از بین بردن مدیریت بوروکراتیک جامعه به نفع دموکراسی محل کار، هنوز هم به‌نظرم ایدۀ خوبی است.