اگر اگالیتارین هستید چرا ثروتمند هستید؟

کل اخبار:1

  • نوزیک کوهن ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

    پنج کتاب سازنده فلسفه سیاسی/ گفت و گو با جاناتان ولف (۲)

    تقابل جرالد کوون با نوزیک

    نوزیک شما را به فکر وامی‌دارد. می‌شود بیایید و یکراست فقط دو صفحه از نوزیک بخوانید. اگر آن قسمت خوب انتخاب شده باشد، با ایده‌ای روبه‌رو می‌شوید و شاید باورهای عمیقتان هم به نحوی فوق‌العاده قوی به چالش کشیده شود – یا شاید هم از آن‌ها حمایت شود. در هر صورت می‌فهمید قرار است دربارهٔ چه فکر کنید و می‌توانید تفکر را آغاز کنید؛ اما در مورد راولز، احتمالاً باید اول برای‌تان توضیح بدهند و بعد تفکر را شروع کنید.