ایرانیزه کردن

کل اخبار:1

  • جمشیدیها ۱۳۹۴-۰۶-۲۹ ۰۹:۴۴

    غلامرضا جمشیدیها در گفت‎وگو با «فرهنگ امروز»؛

    چون و چرایی در باب «اسلامی‎سازی» و «ایرانیزه کردن» علوم انسانی

    بومی‌سازی و اسلامی‎سازی یک مفهوم عام و خاص است؛ از یک سو بحثی عام است و در سراسر جهان، در کشورهای جهان‌سوم به دنبال این هستند که به نوعی هویت خود را در آن علم و دانشی که در حال تدریس است، بازتاب دهند؛ در کشورهای اسلامی در واقع به طور خاص این بومی‎سازی همان مفهوم اسلامی‎سازی می‎شود.