بودیسم

کل اخبار:5

 • مردگان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۲۳:۱۲

  کتاب تبتی مردگان

  به همراه تفسیر کارل گوستاو یونگ

  این کتاب ما را به شناختی تازه دربارة نقاط اشتراک ادیان و نوع نگاه به مرگ و عالم پس از مرگ می‌رساند.

 • ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ ۱۵:۴۳

  بی‌خانمانی ِخودخواسته

  بررسی تطبیقی مفهوم خانه و قوه اختیار

 • جلد بیستم ۱۳۹۶-۰۹-۰۷ ۱۲:۲۵

  شماره بیستم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

  شماره بیستم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد

  به همراه آثار و اندیشه‌های بابک احمدی موجی از پست مدرنیسم در ایران پدید آمد که نیاز فراوان به بازنگری دارد. این پرونده که با عنوان موج مرده به چاپ رسیده است زمینه‌های ورود پست‌مدرنیسم در ایران، علت اوج و فرود گرایش به آثار بابک احمدی، نقدی بر اصول نقادی مدرنیته در آثار و همچنین ضعف های محتوایی کتاب های بابک احمدی را مورد مداقه قرار داده است.

 • بودا ۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۴:۲۹

  بودا

  فولکر زوتز

  بودیسم یکی از کهن‌ترین ادیان با دیدگاه‌های جامع و متنوع است.

 • ۱۳۹۴-۰۳-۱۰ ۱۰:۱۰

  اندیشه‌ورزی بدون گفت‌وگوی روشنفکران دینی و اسلام‌گرایان سنتی نتیجه نمی‌دهد

  دکتر سید عبدالحمید ضیایی، دانش‌آموخته فلسفه و عرفان تطبیقی و مؤلف کتاب‌هایی در شناخت تحریفات، می‌گوید: تحقیقات نشان داده است که عرفان عملی یا عرفان خراسان متأثر از عرفان بودایی است. او معتقد است که روشنفکران دینی و اسلام‌گرایان سنتی در ایران با یکدیگر گفت‌وگو برقرار نمی‌کنند و تا روزی که این اتفاق نیفتد نمی‌توان به اندیشه‌ورزی در ایران امیدوار بود.