تاریخ فرهنگ

کل اخبار:2

 • کوثری ۱۳۹۴-۰۷-۰۹ ۰۹:۲۹

  گفتاری از مسعود کوثری در نشست «زمینه‌های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی» (۱)؛

  زیربنای تاریخ فرهنگی پساساختارگرایانه است

  در تاریخ فرهنگی چه چیزهایی تغییر کرده است؟ به نظر روژه شارتیه ... سه چیز در تاریخ فرهنگی با تاریخ سنتی تفاوت دارند: یکی تاریخ نخبه در مقابل فرهنگ مردمی؛ ... تولید در مقابل مصرف است؛ ... ودیگری مفهوم افسانه و خیال (fiction ) در مقابل واقعیت (reality ) است.

 • نعمت فاضلی ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

  تاریخ فرهنگی ایران مدرن در گفت‌وگو با دكتر نعمت‌الله فاضلی؛

  تاریخ فرهنگی با تاریخ فرهنگ تفاوت دارد

  وقتی ما از منظر تاریخ فرهنگی به ایران مدرن نگاه می‌كنیم اساسا ما با نوعی تجزیه و تحلیل نظری درباره ایران معاصر سر و كار داریم. ما تلاش می‌كنیم تا به كمك مفاهیم و نظریه‌ها و دیدگاه‌های مجموعه علوم اجتماعی كه نه‌تنها در تاریخ بلكه در مطالعات فرهنگی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، حقوق و دیگر حوزه‌های علوم انسانی مثل فلسفه، نظریه‌های فرهنگی تولید شده است به كمك این مفاهیم و نظریه‌ها به نوعی به درك مفهومی از معنای داده شده به ابعاد مختلف جامعه، انسان و هستی‌های گوناگون دست پیدا كنیم.