تاریخ فرهنگی

کل اخبار:26

 • ۱۳۹۸-۱۲-۰۴ ۱۲:۳۰

  در نشست «مسأله‌یابی و موضوع شناسی در تاریخ فرهنگی» مطرح شد؛ تاریخ فرهنگی، مطالعه تاریخ اندیشه یا تاریخ فرهنگ نیست

  تاریخ فرهنگی، مطالعه تاریخ اندیشه یا تاریخ فرهنگ نیست. در واقع تاریخ از پیش‌برنامه‌ریزی نشده در برابر نظریه‌ تاریخ هدفمند قرار می‌گیرد.

 • ۱۳۹۸-۰۳-۱۳ ۱۷:۲۰

  نشست «روش‌شناسی تاریخ فرهنگی» برگزار می‌شود

  نشست «روش‌شناسی تاریخ فرهنگی» با حضور قباد منصوربخت و نعمت‌الله فاضلی برگزار می‌شود.

 • ۱۳۹۷-۱۲-۱۳ ۱۷:۰۰

  چرا در ایران «تاریخ فرهنگی» نوشته نمی‌شود؟ / دکتر مصطفی مهرآیین

  در تاریخ فرهنگی جدید، بحث بر سر حدود تفکر در جامعه است؛ اینکه حدود تفکرها تا کجاها ممکن است و اینجا است که باید از خود بپرسیم که چقدر این ساختارها ما را در زندان می‌اندازند؟ به نظر می‌رسد که این ساختارها زندان‌های واقعی ما در جهان امروز هستند. امروزه همه ما در حبس هستیم؛ چون حدود فرهنگی حصر می‌سازد. این حدود فرهنگی اجازه فکر کردن، شاد بودن، متفکر شدن و انسان شدن نمی‌دهد و در این فضا است که ما انسان‌ها به موجوداتی زائد بدل می‌شویم.

 • ۱۳۹۷-۱۱-۰۸ ۱۱:۴۰

  میزگرد «تاریخ فرهنگی در ایران» برگزار می شود

  میزگرد «تاریخ فرهنگی در ایران» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

 • ۱۳۹۷-۰۱-۱۵ ۱۳:۰۰

  سنت دیدو بازدید در ایران قدیم به روایت کارلاسرنا

  هنگامی که میهمان به خانه میزبان می‌رسید، چه رخ می‌داد؟ کارلاسرنا دراین‌باره می‌نویسد «دیدارکننده با گذشتن از دالانی تنگ و تاریک به حیاط داخل می‌شود و تا ورود به اتاق پذیرایی به وسیله مستخدمان خودش و صاحب‌خانه بدرقه می‌گردد. در آستانه تالار کفش‌های خود را درمی‌آورد و بعد از چند بار خم و راست شدن و تعظیم و تکریم در جای خود قرار می‌گیرد.

 • ۱۳۹۶-۱۲-۰۸ ۱۳:۲۱

  پاستورین‌های ایرانی/  بهداشت همگانی و بیماری‌های همه‌گیر و واگیر در تاریخ ایران (١)؛ پیدایش انستیتو پاستور ایران

  ایران سده چهاردهم خورشیدی چگونه از دام گسترده بیماری‌های همه‌گیر و واگیر جَست

 • ۱۳۹۶-۱۰-۱۳ ۱۰:۴۰

  تاریخ فرهنگی مردم تهران از دوره آقامحمدخان قاجار تا انقلاب اسلامی

  لاله تقیان از گردآوری کتابی با موضوع وجوه مختلف تاریخ فرهنگی مردم تهران از دوره آقامحمدخان قاجار تا آغاز انقلاب اسلامی خبر داد.

 • ۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۰۹:۳۰

  نشست «ایران تاریخی فرهنگی، ایران سیاسی» برگزار می‌شود

  نشست «ایران تاریخی فرهنگی، ایران سیاسی» با سخنرانی رضا داوری اردکانی در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار می‌شود.

 • ۱۳۹۵-۰۹-۳۰ ۱۰:۲۰

  کرسی ترویجی تاریخ فرهنگی؛ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی برگزار می شود

  کرسی ترویجی تاریخ فرهنگی؛ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی به همت گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

 • تاریخ فرهنگی ۱۳۹۵-۰۹-۲۶ ۰۹:۰۰

  صوت/ «زمینه‌های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی» (3)

  امیر احمدزاده

 • مهرآیین ۱۳۹۵-۰۹-۰۳ ۱۶:۰۰

  صوت/ «زمینه‌های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی» (۲)

  مصطفی مهرآیین

 • کوثری ۱۳۹۵-۰۷-۱۴ ۱۷:۵۹

  صوت/ «زمینه‌های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی» (۱)

  مسعود کوثری

 • مردگان ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

  گفت‌وگوی تیموتی شنک و تامس لاکویر دربارۀ کتاب «عملکرد مرده؛ تاریخ فرهنگی جنازه‌ها»؛

  مردگان زنده؛ تاریخ فرهنگی جنازه‌ها

  مناقشات فراوانی دربارۀ مرگ و تدفین اکثر چهره‌های بزرگ روشنگری در فرانسه درگرفت. جنجالی‌ترین و بدنام‌ترینِ این مناقشات در مرگ و خاک‌سپاری ولتر رخ داد. در خاک‌سپاری ولتر دو مسئلۀ ‌مرتبط به‌ هم وجود داشت: نخست اینکه آیا او در بستر احتضار، تشریفات مذهبی دم مرگ را انجام داده و از دیدگاه‌های خود عدول کرده یا نه؛ دوم اینکه اگر چنین کرده، آیا این کار را به‌دلیل آن انجام داده که نهایتاً فهمیده است مرگ بیرون از کلیسا به‌معنی مرگ در نکبت و فلاکت است یا به‌سبب ترس از اینکه جنازه‌اش به‌شایستگی دفن نشود، دست به نوعی نیرنگ زده و آداب مزبور را به جای آورده است؟

 • فرانسه ۱۳۹۴-۰۸-۲۳ ۱۱:۳۳

  بررسی کتاب «طرز فکر فرانسوی‌ها: تصویری دل‌انگیز از مردمی روشن‌فکر» نوشتۀ سودیر آزاریسین؛

  فرانسه: تصویری دل‌انگیز از مردمی روشن‌فکر

  آزاریسین می‌نویسد: «بزرگ‌ترین ترس دوگول که همۀ عمرش را برای ازبین‌بردنش صرف کرد، این بود که بخت تاریخی ملت فرانسه خواهد خفت». همین، دلیل بزرگی بود تا دوگل اعتراف کند که «دروغ‌های روحیه‌بخش را به حقایق خفت‌بار» ترجیح می‌دهد. اما در پایان دهۀ ۱۹۸۰، دومی، یعنی‌‌ همان حقایق خفت‌بار، به پیروزی قاطع نزدیک می‌شد؛ چون افسانۀ فرانسوی‌ها به‌عنوان «ملتی مقاومت‌پیشه» سرانجام رنگ باخت.

 • تاریخ فرهنگی ۱۳۹۴-۰۷-۲۰ ۱۰:۳۱

  گزارشی از نشست «زمینه‌های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی» (۲)؛

  تاریخ فرهنگی و شکل‌گیری تاریخ حال

  پیدایش مفهوم تاریخ حال و شکل‌گیری تاریخ حال یکی از مهم‌ترین نتایج و آثار تاریخ فرهنگی بوده است؛ به این معنا که تاریخ به جست‌وجوی روح و قوانین مؤثر و حاکم بر پدیدارها می‌پردازد و از طرف دیگر تاریخ حال یا شکل‌گیری مفهوم تاریخ حال در تاریخ فرهنگی تأکید می‌کند بر اینکه تاریخ عبرت‌آموزی نیست.

 • کوثری ۱۳۹۴-۰۷-۰۹ ۰۹:۲۹

  گفتاری از مسعود کوثری در نشست «زمینه‌های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی» (۱)؛

  زیربنای تاریخ فرهنگی پساساختارگرایانه است

  در تاریخ فرهنگی چه چیزهایی تغییر کرده است؟ به نظر روژه شارتیه ... سه چیز در تاریخ فرهنگی با تاریخ سنتی تفاوت دارند: یکی تاریخ نخبه در مقابل فرهنگ مردمی؛ ... تولید در مقابل مصرف است؛ ... ودیگری مفهوم افسانه و خیال (fiction ) در مقابل واقعیت (reality ) است.

 • ۱۳۹۴-۰۶-۳۰ ۰۹:۴۰

  نشست پیوند تاریخ شفاهی با تاریخ فرهنگی برگزار می‌شود

  نشست تخصصی پیوند تاریخ شفاهی با تاریخ فرهنگی ۳۰ شهریورماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

 • ۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۱۶:۱۰

  بررسی زمینه های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی

  نشست زمینه های اجتماعی و علمی ظهور تاریخ فرهنگی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

 • ۱۳۹۴-۰۵-۰۵ ۱۵:۴۰

  «تاریخ فرهنگی مدرن ایران» نقد و بررسی شد

  شماره های ۳ و ۴ فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی منتشر شد و در آن «تاریخ فرهنگی مدرن ایران» نقد شد.

 • ۱۳۹۴-۰۱-۳۰ ۱۱:۲۰

  داریوش رحمانیان: تاریخ ما در دام قهرمان ‌پروری گرفتار است

  در عصر جدید غیر از ولتر كه اشاره شد، جان باتیستا ویكو در پیدایش تاریخ فرهنگ و شرایط امكان پیدایش این شعبه از علم تاریخ اهمیت بسزایی دارد. ویكو نخستین كسی بود كه در برابر ریاضی باوری دكارتی موضع گرفت و از معرفت تاریخی كه با دیدگاه‌های دكارت اعتبارش زایل شده بود، دفاع كرد.

 • مصرف ۱۳۹۳-۱۱-۲۶ ۱۰:۴۲

  مروری تاریخی بر شکل‌گیری نظام جدید مصرف؛

  منشأ مصرف‌کنندگان مدرن

  مصرف مدرن جهت‌گیری دوباره‌ای از تلاش ما را برای راحتی و خوشی درگیر می‌کند. به جای راحتی ساده‌ی فیزیکی، ما در پی «راحتی اجتماعی» هستیم که منافعی درخور توجهی فراهم کنیم تا حیثیت و آبروی ما را تایید کند، تا پایگاه اجتماعی بالاتری به ما عطا کند و سلیقه‌ی ما را بهبود ببخشد. به جای لذت فیزیکی، انرژی‎مان را به سوی لذت ذهنی (که به مرور محو می‌شود) منحرف می‌کنیم که مُد، تازگی و حتی جستجوی منابع جدید انگیزش از خصوصیات ویژه‌ی آن است

 • مهرآیین ۱۳۹۳-۱۱-۱۱ ۱۱:۵۱

  گفتاری از مصطفی مهرآیین؛

  امکان تاریخ فرهنگی در سنت «ساخت‌گراها» و «پساساخت‌گراها»

  دیدگاه نئوکلاسیک‌ها مثل برگر و لاکمن یا پدیدارشناس‌ها یا انسان‌شناس‌هایی مثل گیرتز، مقداری به دیدگاه تاریخ فرهنگی نزدیک‌تر است، اما از این دیدگاه هم تاریخ فرهنگی درنمی‌آید. این‌ها بیش از دورکیم و مارکس و وبر برای دنیای نمادین ارزش قائل هستند. استقلال دنیای نمادین را به رسمیت می‌شناسد و اصولاً معتقد هستند هم جامعه و هم فرد، محصور در دنیای نمادین هستند.

 • محمدعلی اکبری ۱۳۹۳-۱۰-۳۰ ۱۶:۳۱

  مواجهه دانش تاریخ و تاریخ فرهنگی؛ فرصت ها و تهدیدها (2)

  محمدعلی اکبری

 • محمدعلی اکبری ۱۳۹۳-۱۰-۱۷ ۱۱:۱۷

  صوت/ مواجهه دانش تاریخ و تاریخ فرهنگی؛ فرصت ها و تهدیدها (1)

  محمدعلی اکبری

 • ۱۳۹۳-۱۰-۰۳ ۰۸:۵۰

  رویکرد مارکس، وبر و دورکیم به فرهنگ ذهن‌گرایانه است

  مصطفی مهرآیین، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در تعریف تاریخ‌نگاری فرهنگی گفت: تاریخ‌نگاری فرهنگی رویکردی است که از دل نظریه‌های فرهنگی بیرون آمده و بر رویکردهای تاریخ فرهنگی توصیفی صرف و تاریخ فرهنگی انتقادی استوار است.

 • محمدعلی مرادی ۱۳۹۳-۰۹-۱۲ ۱۱:۰۲

  محمدعلی مرادی؛

  بنیان‌های تاریخ فرهنگی در چالش با فلسفه‌ی تاریخ

  هگل در درس‌گفتارهای خود مسئله‌ی قانونمندي تاريخ را طرح می‌کند كه تاريخ جهان تاریخ پيشرفت آگاهی براي آزادی است، پيشرفتی كه ضرورت‌های خود را می‌شناسد و در جهت آزادی حركت می‌کند و ازاین‌رو هيچ آزادی واقعي بدون آگاهی ممكن نيست، همچنان‌كه ماهيت انسان آزادی است و ضرورت بي‌كران از طریق خودآگاهی است که می‌تواند عبور کند و آزادی را تحقق دهد و این خودآگاهی گونه‌ای علم است، علمی که از سنخ واقعیت است.