تجدد آمرانه

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۸-۰۴-۱۲ ۱۲:۳۶

    فوکو برای نقد آستانه‌های تجدد آمرانه ایرانی کافی نیست

    رضا نجف‌زاده می‌گوید: حکومت‌مندی متضمن و مستلزمِ امر تئاتریک است. ما در مرز بین قدیم و جدید قرار داریم و چنین نگرشی فقط برای نقد مدل مدنی جامعه دموکراتیک نیست، بلکه برای نقد آستانه‌های تجدد آمرانه ایرانی هم هست و فوکو اینجا به تنهایی به کار نمی‌آید. او را باید با دیگر متفکران انتقادی و رادیکال تکمیل کنیم.