تحصیلات رایگان

کل اخبار:1

  • ناصر فکوهی ۱۳۹۳-۰۷-۰۱ ۱۱:۳۲

    ناصر فکوهی/ به مناسبت آغاز سال تحصیلی؛

    زنگ‌ها برای چه‌کسی به صدا درمی‌آیند؟

    امروز نزدیک به دوقرن پس از ایجاد نظام‌های آموزش همگانی، اجباری و رایگان، تجربه نشان می‌دهد که فرض اصلی اشتباه بوده است و هرروز بیشتر بر میزان عدم دقت آن افزوده می‌شود: امروز کودکان و نوجوانان بیشترین اطلاعات خود را نه از مدرسه بلکه از تعداد بی‌شماری منابع اطلاعاتی اینترنتی، تلفن‌های همراه، کنش اجتماعی و کوچه و خیابان، تلویزیون و رادیو و شرکت در شبکه‌های اجتماعی و... می‌گیرند.