تحلیل فلسفی

کل اخبار:4

 • ۱۳۹۷-۰۸-۱۳ ۱۵:۰۰

  تحلیل فلسفی و مفهومی قرآن به زبان انگلیسی نوشته می‌شود

  اسدالله رحمان زاده، استاد فلسفه در کانترا کاستا کالج در کالیفرنیای آمریکا از نوشتن تحلیل فلسفی و مفهومی قرآن به زبان انگلیسی خبر داد.

 • ۱۳۹۴-۱۱-۱۷ ۱۲:۳۰

  نشست «تحلیل فلسفی عشق» برگزار می‌شود

  نشست «تحلیل فلسفی عشق» به انجمن علمی دین دانشگاه تهران برگزار می شود.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۰۵ ۱۴:۰۰

  پیرامون تحلیل روان کاوانه فیلم

  کار بزرگ دیگر فروید این بود که ضمیر ناخودآگاه را با درون مایه های موجود در اسطوره ها پیوند زد.اسطوره ها از تخیل انسان سرچشمه می گیرند و بخشی از روان ناخودآگاه ما هستند.منتقدان روان کاوانه ی فیلم،فیلم را مانند اسطوره شکلی از قصه و رویای جمعی و مشترک دیدند که تماشاگر با شخصیتی در آن همانند سازی می کند از جهت عاطفی با آن مرتبط شده به دنیای تخیلاتش وارد می شود.

 • ۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۵:۱۰

  قدرت پوپولیسم: یک تحلیل فلسفی / ژان‌کلود مونو

  قدرت پوپولیسم در مقام یک ماشینِ کارزار سیاسی و فتح قدرت، در عین حال ضعفِ آن در مقام ساختار دولتی نیز هست.