تفاوت جنسیتی

کل اخبار:3

 • گدار ۱۳۹۶-۰۸-۰۳ ۰۹:۵۲

  به‌بهانۀ گونه‌ای متفاوت از مواجهه با نمودِ عشق؛

  وونگ کار وی، ژان لوک گدار

  درون‌مایۀ سینمای گدار، نه ارتباطی با نوع رابطه با جنس مخالف دارد و نه اساساً در مورد خودِ رابطه با جنس مخالف است. هرچند در این میان همواره تشخیصِ نوعی از رابطۀ انسانی بیانگر درجه‌ای از بلوغ دراماتیک این فیلم‌ساز خطاب گردد. یک سینمای قلمروزدا، دست‌کم در بحث ایجاد ارتباطی ارگانیک بین دو جنس زن و مرد که خود البته همواره فرع بر ایدئولوژی یا آن ساحت مطلوبی است که اخلاق یا علایق جنسی طرفین درگیر در متن فیلم را برنمی‌تابد.

 • ۱۳۹۵-۰۵-۲۳ ۱۲:۴۰

  نویسندگان زن در استرالیا کمتر از نویسندگان مرد مورد توجه هستند

  بر مبنای پژوهشی که در استرالیا صورت گرفته، این نتیجه به دست آمد که تفاوت جنسیتی بین نویسندگان زن و مرد در میزان توجه به آثارشان تاثیرگذار است.

 • ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۱۴:۰۰

  تفاوت‌های ساختاری در مصرف زنان و مردان / کاج ایلمونن

  وجود تفاوت‌های جنسیتی در سلسله مراتب، کم و بیش پدیده‌ای جهانی است، هرچند که هر جامعه‌ای تقسیمات جنسیتی را به شیوه‌ی خود تولید و بازتولید می‌کند، همچنین سلسله مراتب مشخصی وجود دارند که در آن تقسیمات به شیوه‌ی تمایزدهنده آشکار می‌شوند