جف مِیسون

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۳-۱۱-۱۵ ۱۵:۵۰

    آیا فلسفه تمهیدی برای مرگ است؟

    اگرکسی دوگانه انگاری متافیزیکی را قبول نکند بر چه اساسی مطالعه فلسفه می‌تواند، تمهیدی برای مرگ باشد. من چنین چیزی را قبول نمی‌کنم اما کماکان احساس می‌کنم مطالعه‌ام در فلسفه به من کمک کرده تا برای وضعیت کنونی‌ام آمادگی داشته باشم.