خودانتشاری

کل اخبار:1

  • میری ۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۲:۰۲

    حکایت احوال زار دانشگاه در ایران (بررسی موردی جواد میری) /بخش دوم؛

    بانی دورهمی‌های آکادمیک!

    فردی با چنان سابقه‌ای را از سال ۱۳۹۲ ــ تا گویا همین اواخر ــ مدیر بخش روابط بین‌الملل و همکاری‌های علمی پژوهشگاه هم کرده‌اند تا بودجه و اختیارات آن را صرف دوره‌همی‌های بی‌مصرف و سمینارهایی کند که خود پای ثابت اغلب آنهاست و می‌تواند از کنار آن، فقراتی بر رزومه موهوم خود بیافزاید و نامی در رسانه‌ها برای خود دست‌وپا کند. بر بعضی حضرات که پای ثابت این دوره‌همی‌ها و سمینارها هستند، حرجی نیست.