دادگستری

کل اخبار:1

  • زندان ۱۳۹۷-۰۲-۱۰ ۰۹:۴۷

    نگاهی به تحول دستگاه قضا و زندان در عصر پهلوی اول؛

    پارادوکس‌های زندان مدرن

    با وجود آنکه در عرصه‌ی حقوق کیفری، تغییراتی حاصل شده بود، ولی همواره بین رویه‌های گذشته و نوین چالش‌هایی وجود داشت و در عمل، بسیاری از مواقع، رویه‌های گذشته بر رویه‌های نوین سیطره می‌یافتند. نمونه‌ی بارز چنین وضعیتی، بیمارستان زندان موقت تهران بود که بعضاً به‌جای درمان بیماران، به مسلخگاه آنان مبدل می‌شد.