دکتر محمود یوسف ثانی

کل اخبار:1

  • دکتر محمود یوسف ثانی ۱۳۹۳-۰۵-۱۱ ۱۰:۱۴

    گفتاری از محمود یوسف ثانی؛

    سهروردی؛ فیلسوفِ وحدت‌

    سهروردی خیلی جاها سعی دارد کثرت مباحث منطقی را کم کند و آن‌ها را در عناوین جامع‌تر و کلی‌تری جا دهد. بر این اساس قطعاً فیلسوف وحدت‌گرا و وحدت‌نگری است. و بسیار به دنبال کاستن از کثرات و افزودن بر وحدات است