دیوان محبی

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۳-۰۸-۲۴ ۱۱:۰۰

    چرا این سرقت ادبی مایه خوشحالی است؟

    در یک نشست آیینی که به شعرهای «عمان سامانی» می‌پرداخت، گفته شد، گردآورنده‌ی شعرهای او از معدود مؤلفانی بوده که خوشحالی خود را از مورد سرقت قرار گرفتن حاصل کارش ابراز کرده است.