دیکتاتوری

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۷-۰۲-۱۷ ۱۴:۲۰

  آلن بدیو؛

  چند پرسش از دموکراسی

  اینکه دموکراسی امروزه خود یک هنجار است از آن جهت که در چارچوب رابطه سوبژکتیو با دولت در نظر گرفته می شود. دولت خود موظف است که تشخیص دهد آیا دموکراتیک است یا استبدادی و در قبال نسبتش با مطالباتی چون آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی عمل مسئول است.تضاد میان دیکتاتوری و دموکراسی امری است که چونان هنجاری ذهنی یا سوبژکتیو در ارزیابی دولت عمل می کند.

 • ۱۳۹۴-۰۸-۱۳ ۱۶:۳۰

  پس‌ماندهای دیکتاتوری/نگاهی به داستان «راه‌های برگشتن به خانه»

  بازتاب واقعیت در کتاب «راه‌های برگشتن به خانه» هنگامی نشان داده می‌شود که با تحقق‌نیافتن آنچه واقعا ممکن بوده، حیات یک دوره از معنا محروم شده است. در اینجا ما با رئالیسم انتقادی مواجه‌ایم. نویسنده روایتگر جامعه بی‌هویت شیلی معاصر است.