روح الله اسلامی

کل اخبار:1

  • سعدی به روایت دیگران ۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۰:۴۳

    نگاهی به کتاب سیاست‌نامه سعدی؛

    بازخوانی ساختارگرایانه گلستان سعدی در بستر اندیشه سیاسی ایرانشهری

    سعدی متفکری تکنیکی و بسیار واقع گرا است که سیاست را به مثابه تدبیر ساختارهای زندگی روزمره با استفاده از اندرزنامه های اخلاقی جایگاهی، معنا می‏سازد. سعدی در گلستان سعدی چهار ساختار اصلی قدرت، لذت، ثروت و فرهنگ را شناسایی می‏کند، آنها را معرفی کرده و تکنیک های حل و فصل آنها را به بشر می­آموزد.