زبان تمشک های وحشی

کل اخبار:1

  • زبان تمشک ۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۱۵:۲۴

    زبان تمشک‌های وحشی

    نغمه ثمینی

    نغمه ثمینی در آخرین نمایش‌نامه‌اش «زبان تمشک‌های وحشی» نیز با نگاهی به برج بابل، پیوندی دیگر با اساطیر برقرار کرده است.