زندرضوی

کل اخبار:1

  • جامعه شناسی ۱۳۹۵-۰۳-۲۵ ۰۹:۴۶

    گزارشی از اولین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور (۳)؛

    گذر از ديوار دانشگاه و جامعه

    آیا می‌توان امیدوار بود روزی بینش مهارت پژوهشی از ابتدا به کودکان آموزش داده شود و ما بتوانیم دیواری نداشته باشیم و جامعه‌شناسی مردم‌مدار را عمومی کنیم؟