زن سی ساله

کل اخبار:1

  • زن سی ساله ۱۳۹۸-۰۲-۲۲ ۱۳:۱۰

    زن سی ساله

    اونوره دو بالزاک

    بالزاک داستان را در بستر تاریخی و اجتماعی پیش می‌برد ، در واقع قصه‌ی عاشقانه‌ی کتاب با داستان تاریخ فرانسه پیوند می‌خورد و با چنان ظرافت و زیبایی تصویر شده که خواننده را درگیر می‌کند .