زیست شناسی

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۹-۰۹-۰۲ ۱۴:۳۰

  نگاهی به کتاب «فلسفه زیست‌شناسی»: کتابی در وصف دوستِ منتقد زیست‌شناسی

  کتاب «فلسفه زیست‌شناسی» به زبان ساده و شفاف بیان می‌کند که فلسفه علم دوستِ منتقد زیست‌شناسی است و جهان‌بینی تکاملی در این باره حاصل می‌کند.

 • ۱۳۹۶-۰۱-۲۰ ۱۷:۰۰

  وحدت جوهری در طبیعت آدمی

  اسپینوزا زیست‌شناس نبود ولی افکارش در حیطه رابطه انسان با طبیعت، به نحوی با موضوع زیست‌شناسی اعصاب رابطه پیدا می‌کند. افکار اسپینوزا از ارسطو نشئت می‌گیرد، ولی اسپینوزا اندیشه‌ای منسجم‌تر در زمینه زیست‌شناسی دارد. اسپینوزا شادمانی فردی را مرتبط با شادمانی جمعی می‌داند و از طرف دیگر به رستگاری انسان و نقش سلامت ساختار دولت در رسیدن به آن توجه دارد. اسپینوزا دولتی دموکراتیک ایده‌آلی را در نظر دارد که بزرگ‌ترین مشخصه آن رعایت آزادی بیان است.

 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۱ ۱۵:۲۰

  آشنایی با فلسفه زیست شناسی/ تضاد میان داروینیسم و خداباوری

  فلسفه زیست شناسی به منزله یکی از زیر شاخه های فلسفه علم تلاش می کند تا پاسخ گوی پرسش هایی باشد که علم زیست شناسی به خودی خود در پاسخ گویی به آن ها ناتوان بوده است.