سنت عربی

کل اخبار:1

  • عابد الجابری ۱۳۹۸-۰۴-۲۴ ۱۱:۲۶

    نقد کتاب عقلانیت اخلاقیِ عربی و تأثیر سنت خسروانی؛

    سایۀ سنگین میراث خسروانی بر شانه‌های عابد الجابری

     جابری منابع را خوب شناخت، اهمیت ایران را به نیکی درک کرد، به‌خوبی میان ادب و اخلاق تمایز قائل شد، جایگاه ابن‌مقفع و آثار او را خوب تحلیل می‏کند و بر نفوذ و اثرگذاری فرهنگ ایرانی و ادب خسروانی به‌درستی تأکید دارد؛ اما اشتباهات او فراوان است، اشتباهات او خوانش میراث با عقل معاصر است و حتی در این زمینه نیز گزینشی برخورد می‏کند.