سیاره

کل اخبار:1

  • زمین ۱۳۹۶-۰۴-۲۸ ۰۹:۳۱

    آنچه دانشمندان در مورد آینده زمین می‌گویند؛

    بدرود سیارۀ زمین؟

    می‌توان سر این به توافق رسید که اکثر راه‌حل‌ها که تا به امروز پیشنهاد شده‌اند، زیادی فرضی‌اند و برای اینکه در سطحی جهانی اعمال شوند هزینه زیادی می‌برند و یا اینکه پیامدهای منفی دارند. پس چه باید کرد؟ ما زمین را درست می‌کنیم یا تعداد کمی از ما روزی عادات بدمان را جمع می‌کنیم و راه ستاره‌ها را در پیش می‌گیریم؟