شماره یازدهم

کل اخبار:1

  • شماره یازدهم ۱۳۹۵-۰۲-۲۶ ۱۰:۴۹

    شماره یازدهم فرهنگ امروز منتشر شد؛

    شماره یازدهم نشریه «فرهنگ امروز» منتشر شد

    فرهنگ امروز که در شماره‌های پیشین خود تلاش کرده بود به فلسفه و تاریخ اندیشه از منظری متفاوت بنگرد، در شماره تازه خود به سراغ ناقدان فلسفی نظم سیاسی مدرن رفته است. کارل اشمیت، اریک فولگین و لئو اشتراوس از جمله این فیلسوفان هستند.