عشاق پاریس

کل اخبار:1

  • عشاق ۱۳۹۷-۰۲-۰۲ ۱۲:۳۸

    عشاق پاریس

    علی قلی خان بختیاری (سردار اسعد)

     عشاق پاریس ترجمه رمانی است فرانسوی که توسط سردار اسعد بختیاری که از سرداران مشهور انقلاب مشروطه بود به فارسی ترجمه شده است.