عمادالدین باقی

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۸-۰۲-۱۷ ۱۱:۳۰

  عمادالدین باقی: اعدام مقوله‌ای تک‌متغیره نیست

  باقی می‌گوید: «قصد من در این کتاب این بود که نشان دهم وقتی قتلی رخ می‌دهد ما با صحنه‌ای مواجه هستیم که عقبه‌ای دارد و در پشت آن فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، عاطفی و انسانی وسیع و عمیقی نهفته است. چه قبل از وقوع جرم و چه بعد از آن.»

 • ۱۳۹۴-۰۵-۱۷ ۱۶:۱۰

  فهم دیروز و امروز از مشروطه و حقوق بشر / عمادالدین باقی

  برخی با اشاره به خفقان سیاسی حکومت و سانسور و تکفیر مذهبی در دوره مشروطه و پیش از آن می‌گویند راه حل عملی که روشنفکران برای اجتناب از این مشکل در نظر گرفته بودند این بود که مسائل نظری مربوط به حوزه‌اندیشه آزادیخواهی و تجدد را در لباس مذهب و مستند به آیات و احادیث ارائه دهند تا از مخالفت این جناح بکاهند.

 • ۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۱۳:۰۰

  اصلاح‌گرى دينى؛ دين‌گريزى اصلاح‌طلبى

  در تعريف و توضيح مفهوم اصلاحات، اختلاف زيادى وجود دارد و تعاريف اصطلاحى آن نيز بسيار محدود و يا نزديك به هم هستند. فرهنگ علوم سياسى، اصلاح را رفورم معنا كرده است.