غلط‎نویسی

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۷-۰۸-۲۹ ۱۳:۲۰

  برخی معادل سازی های غلط فرهنگستان

  عین‌له غریب می‌گوید: اصولا ما انتظار داریم فرهنگستان زبان و ادب فارسی غلط‌های مربوط به واژه‌های دخیل از زبان‌های دیگر را که در ترجمه صورت می‌گیرد درست کند؛ اما معادل‌سازی‌هایی که خود آن‌ها انجام می‌دهند گاهی منجر به غلط‌نویسی‌ می‌شود.

 • ۱۳۹۷-۰۸-۱۵ ۱۳:۴۱

  ۲ دیدگاه متفاوت درباره غلط‌نویسی‌

  محمدکاظم کاظمی می‌گوید: بر اساس دیدگاه مخالفان غلط‌نویسی در زبان فارسی، اگر زبان را در حالتی رها کنیم که تحولاتی در حوزه واژگان و رسم‌الخط با سرعت اتفاق بیفتد، ارتباط ما را با بخش عمده‌ای از فرهنگ مکتوب‌مان قطع می‌کند.

 • ۱۳۹۴-۰۷-۰۹ ۱۱:۰۰

  هشدار درباره غلط‌نویسی و بیگانه‌نویسی در مطبوعات

  وضعیت نابسامان درست نویسی در رسانه‌های کشور به ویژه رسانه‌های ورزشی و رشد بیگانه‌نویسی از جمله مواردی بودند که در نشست خبری جایزه فرهنگستان زبان فارسی به مطبوعات مطرح شد.