فاوست

کل اخبار:6

 • کارگر ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۰۸:۵۱

  اشارتی به مفهوم توسعه و کارگر؛

  " قفس آهنین" جامعه مدرن

  توسعه در هیچ نقطه ای از جهان عملی مانند اعمال پیش از مدرنیته غربی نمی تواند باشد . به دیگر سخن ، توسعه در همه جای جهان اندیشه و عملی" فاوستی" است، و این اندیشه و عمل پیش از مدرنیته غربی وجود نداشته است. اندیشه و عمل فاوستی طبیعتاً به نابودی حلبی آبادها، کوخ نشینی ها، حاشیه نشینی ها و چادرنشینی های فقرا و مساکین خواهد انجامید و فقر و بیچارگی و فلاکت را تشدید خواهد کرد. توسعه مدرن در همه جای جهان دوروی دارد : روی علم و تخصص و روی استثمار و استعمار،  روی آزادی و روی سلطه، روی ارباب و صاحب کارخانه (بورژوا) و روی عمله و مستخدم کارخانه (کارگر).

 • 4 ۱۳۹۷-۱۲-۱۳ ۱۶:۲۸

  فاؤست

  در بخش اول فاؤست فاجعه این کنش و گناه هنوز در حیطة زندگی فردی رخ می‌دهد. اما در بخش دوم بدل به تراژدی عام انسانی می‌شود

 • ۱۳۹۷-۰۹-۲۷ ۰۹:۵۶

  ترجمه محمود حدادی از «فاوست» رونمایی می‌شود

  کتاب «فاوست» اثر گوته روز سه‌شنبه 27 آذرماه با حضور محمود حدادی، مترجم در شهرکتاب اصفهان رونمایی می‌شود.

 • ۱۳۹۶-۰۴-۰۴ ۱۰:۰۰

  «فاوست» را در ۴ سال ترجمه کردم/ تأثیر گوته از رمزوراز شعر حافظ

  سعید جوزی با اشاره به ۴ سال زمانی که صرف ترجمه نمایشنامه «فاوست» گوته کرده، گفت: این اثر پر از رمز و راز و ایهام‌هایی است که گوته با تاثیر از شعر حافظ آن‌ها را به کار گرفته است.

 • ۱۳۹۶-۰۲-۱۸ ۱۷:۰۰

  تراژدی عصر مدرن/ گفت‌وگو با محمود حدادی به مناسبت انتشار «فاوست» گوته

  نهضت ترجمه تنها به اراده فرد، به خواست این یا آن مترجم شکل نمی‌گیرد. خواننده هم باید در ذوق ادبی به درجه‌ای برسد که نیاز او را از ادبیات بومی خودش فراتر ببرد. آن‌وقت است که دادوستدی بین او و مترجم صورت می‌بندد. هم در این دادوستدِ دوسویه است که روند ترجمه شکل می‌گیرد و تکامل آن آغاز می‌شود.

 • ۱۳۹۵-۱۰-۱۵ ۱۲:۰۰

  از «سقراط» تا «فاوست» در «صحنه به صحنه» نمایش داده می شوند

  رضا مهدیزاده از طراحان صحنه با سابقه تئاتر قصد دارد از ۱۷ دی ماه نمایشگاه «صحنه به صحنه» را بر اساس طراحی های انجام داده خود برای نمایش های مختلف، برپا کند.