فردریک جیمسون

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ ۱۱:۲۰

  مایکل لمون؛

  فلسفۀ نظری تاریخ

  از منظر رهیافت نظری، «تاریخ» به مثابه داستان بزرگ دوره‌های متغیر، و از منظر رهیافت تحلیل‌گرانه، تاریخ به مثابه رشته ماندنی که می‌تواند شناختی عینی از گذشته به دست دهد ـ با چیزی مانند این مفهوم روبرو می‌شویم که تاریخ به پایان رسیده است. دو دیدگاه آشکارا مرتبط نیستند. برعکس، خواهیم دید چگونه می‌توان استدلال کرد که این دو دیدگاه، که از دورنماهای آشکارا متفاوتی نشأت گرفته‌اند، در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند؛ اما همچنین خواهیم دید تصادفی نیست که اعلام «پایان تاریخ» از جانب هر دو دیدگاه، تقریباً همزمان، یعنی در دو دهه گذشته، وقوع یافت.

 • ۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۷:۰۰

  گفت‌وگو با فردریک جیمسون درباره نظریه سیاسی معاصر: مردم می‌گویند «این یک فاشیسم جدید است»من می‌گویم «هنوز نه»

  سیاست ملی در قدیم راحت‌تر بود. مثلاً می‌شد یک دولت چپ‌گرا داشت که معیارهایی مثل حداقل دستمزد یا حراست از اتحادیه را تصویب کند. امروز این امر ممکن نیست. اگر مسأله فقط اروپا بود، یا فقط فرانسه یا ایالات متحده، آن‌موقع بالاخره کسی می‌توانست فکر چاره‌ای کند. اکنون، همه جهان در صحنه است و درگیر.

 • جلد 14 ۱۳۹۵-۰۹-۰۱ ۱۲:۱۰

  شماره ۱۴ فرهنگ امروز منتشر شد؛

  شماره چهاردهم نشریه «فرهنگ امروز» منتشر شد

  پرونده اندیشه شماره ۱۴ فرهنگ امروز به اندیشه سیاسی توماس هابز اختصاص دارد. پرونده ای که با توجه به سه کتاب لویاتان، بهیموت و شهروند در پی یافتن این پرسش است: توجه دوباره به اندیشه سیاسی هابز تحت تاثیر چه شرایطی رخ می دهد؟