فرضیه

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۴:۰۰

  کمونیسمی که می‌آید

  گزارشی از کتاب« فرضیه کمونیسم» آلن بدیو

 • ضحاک ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۱:۱۳

  نقدی بر فرضیه‌های موجود در مورد ضحاک؛

  ضحاک کیست؟

  امروزه به دلیل کشاکش‌های ایدئولوژیک به نحوی دلبخواهی و با کمترین نشانه‌ها، گذشته‌ها اکنونی‌خوانی می‌شوند. دیدگاه منسوب به مهرداد بهار، دیدگاه‌های قطب‌الدین صادقی، دیدگاه‌های احمد شاملو و غیره عمدتاً از سرخط‌های ایدئولوژیکِ بالفعل‌موجود جهت می‌گیرند.

 • ۱۳۹۶-۱۱-۲۸ ۱۷:۰۰

  آلن بدیو: من پای فرضیه کمونیسم ایستاده‌ام لوران ژوفرن: فرضیه‌ای که هیچ‌کس دیگر نمی‌خواهدش

  آلن بدیو و لوران ژوفرن، فعال اصلاح‌طلب (و سردبیر روزنامه لیبراسیون) که از سوسیال‌دموکراسی موجود دفاع می‌کند