فرهنگ ترجمه

کل اخبار:1

  • اسلامی ندوشن ۱۳۹۳-۰۷-۱۶ ۰۹:۵۱

    محمدعلی اسلامی ندوشن؛

    بر زمین نااستوار فرهنگ

    اغلب این ترجمه‌ها (هرچه کتاب مدرن‌تر باشد، بیشتر) سنگین و مبهم و نارسا هستند. از یک سو ناآمادگی زبان فارسی برای پذیرفتن مفاهیم جدید است و از سوی دیگرعدم اهلیت و شتاب‌زدگی مترجمین که قوزبالاقوز شده است. محتوای بعضی ترجمه‌ها به جفر و طلسمات بیشتر شبیه است.