فرهنگ خودشیفتگی

کل اخبار:4

 • جامعه ۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۱۱:۱۹

  سخنرانی حسین پاینده در نشست روانکاوی و تحلیل‌های کلان اجتماعی (۲)؛

  سازگاری روانکاوی با تحلیل‌های کلان اجتماعی

  فروید جامعه مدرن را سرکوبگر می‌داند چون فرد را ملزم می‌کند که اختیار خود را به جامعه بدهد. به بیان دیگر، تمدن آن جایی شکل می‌گیرد که این تفویض اختیار با توافق و تمکین فرد انجام شود. پس به اعتقاد فروید تمدن آزادی را به ارمغان نمی‌آورد، بلکه برای فرد این شرط را می‌گذارد که تو، اگر در جامعه ادغام شوی و استلزام‌های این ادغام را قبول بکنی، می‌توانی آزادی و شادکامی داشته باشی.

 • حسین پاینده ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ ۱۱:۲۴

  سخنرانی حسین پاینده در نشست روانکاوی و تحلیل‌های کلان اجتماعی (۱)؛

  روانکاوی، درمان فرد یا اجتماع؟

  اگر جامعه‌شناسی را شکلی از روان‌شناسی بدانیم، به طریق اولی می‌توانیم این گزاره را مطرح کنیم که روانکاوی یک جور روان‌شناسیِ اجتماعی است. برای نمونه، عقده‌ی اُدیپ را در نظر بگیرید. این عقده یک پدیده بینافردی است. برای شکل گرفتن عقده‌ی اُدیپ باید یک گروه سه‌نفره وجود داشته باشد. در واقع مطابق با سناریوی فرویدی، هر مرحله از رشد روانی‌ـ‌جنسیِ فرد، توأم با فرایندهای اجتماعی رخ می‌دهد.

 • ۱۳۹۶-۰۳-۲۰ ۲۲:۵۷

  دینانی: خودشیفتگی بزرگترین خطر برای انسان است/ اعتدال؛ مبنای علم اخلاق

  چهره ماندگار فلسفه در برنامه معرفت گفت: خودشیفتگی بزرگترین خطر است، جز خودش را نمی بیند، خود را در مقابل دیگران ناچیز دانستن هم بد است، به زمین و زمان فخر فروختن هم بد است.

 • رشیدیان لاش ۱۳۹۴-۰۴-۰۶ ۱۱:۰۷

  عبدالکریم رشیدیان؛

  آی آدم های خودشيفته!

  علی رغم توهمات گذرای نارسیسیست درباره قدرتمندی همه جانبه‌اش، او برای تایید ارزشی كه برای خود قایل است، وابسته به دیگران است. او نمی‌تواند بدون مخاطبینی كه تحسین‌اش كنند، زندگی كند. رهایی آشكارش از پیوندهای خانوادگی و قید و بندهای نهادینه، این آزادی را به او نمی‌دهد كه تنها بماند و به فردیتش افتخار كند، برعكس، احساس ناامنی را در او ایجاد می‌كند