فلسفه معاصر

کل اخبار:6

 • ۱۳۹۹-۰۳-۱۳ ۱۱:۰۰

   محمدمهدی حاتمی؛ تأثیرات کواین بر فلسفه‌ معاصر

  تعدادِ قابل توجهی از فیلسوفان معاصر، در یک چارچوب کواینی با مسائل فلسفی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 • 5 ۱۳۹۷-۱۱-۱۴ ۱۳:۳۹

  کانت و فلسفه معاصر

  لوسین گلدمن

  لوسین گلدمن رابطه میان ادوار انتقادی و پیش‌انتقادی را در تحول اندیشه کانت مطالعه می‌کند.

 • ریچارد رورتی ۱۳۹۴-۰۹-۰۵ ۰۹:۳۷

  ریچارد رورتی؛

  نگاه پراگماتیستی به فلسفه تحلیلی معاصر

  در فلسفه معاصر شکاف بزرگی بین بازنمودگرایان ، افرادی که معتقدند واقعیت غیربشری طبیعتی ذاتی دارد که آدمیان مکلف به فهم آن هستند، و ضدبازنمودگرایان می بینم. به نظر من حق با اف. سی. اس شیللر بود وقتی گفت که «پراگماتیسم... در واقع صرفاً اطلاق اومانیسم به نظریه معرفت است. » من حرف شیللر را این طور تفسیر می کنم که ادعای اومانیست مبنی بر اینکه انسان ها تنها در برابرهمدیگر مسئول اند، مستلزم دست کشیدن از بازنمودگرایی و رئالیسم است.

 • ۱۳۹۴-۰۶-۱۲ ۰۹:۲۰

  انسان، اجتماع و جهان در فلسفه کانت

  یادداشت پیش روی بررسی ای نقادانه از کتاب «کانت و فلسفه‌ معاصر»است که به قلم محمد مهدی اردبیلی به رشته تحریر درآمده است.

 • شماره 80 و 81 سوره اندیشه ۱۳۹۳-۱۰-۱۳ ۱۰:۰۳

  شماره ۸۱-۸۰ سوره اندیشه

  شماره۸۱-۸۰

  هجدهمين شماره از مجله‌ی سوره انديشه ويژه‌‌ی آذر و دی ماه ۹۳، حاوی یادداشت‌ها و گفتگوهايی پيرامون «رهایی از سیطره‌ی اقتصاد با اقتصاد مقاومتی» امروز روی کيوسک‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

 • ۱۳۹۳-۰۹-۱۳ ۰۸:۲۰

  بخش قابل توجهی از فلسفه معاصر ناظر به خطابه است

  استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از فلسفه‌ معاصر ناظر به خطابه و قیاسهای خطابی است و اساساً علوم انسانی با اتکا به خطابه می‌توانند مقاصد خود را اصولی‌تر و کارآمدتر بیان کنند.