قهرمان پروری

کل اخبار:2

 • تختی ۱۳۹۷-۱۱-۱۶ ۱۳:۱۵

  درباره «غلامرضا تختی» فیلمی علیه مفهوم مردم؛

  زیبایی‏ شناسیِ زهر

  غلامرضا تختی ساخته‏ بهرام توکلی فیلمی‏ ست مهم درباره بدنِ ازپادرآمده یک قهرمان که همه سهمِ خود را از آن می‏ خواهند، فیلمی علیه مفهومِ مردم...

 • ۱۳۹۴-۰۴-۰۳ ۱۵:۴۰

  شکل گیری قهرمان در ذهن چگونه اتفاق می افتد؟

  در جوامع امروز شکل گیری قهرمان در ذهن در چه موقعیتی می تواند اتفاق افتد؟ آن زمان که فرد احساس خرد شدن در برابر جامعه یا ساختارهای قدرت می کند که او را در خود فرو می بلعند. فرد خواهان این می شود که خود را به بی زمانی و نیروهای جادویی بسپرد و بتواند فراتر از ساختمان های غول پیکر معلق بین آسمان و زمین پرواز کند.