لوسین گلدمن

کل اخبار:2

 • 5 ۱۳۹۷-۱۱-۱۴ ۱۳:۳۹

  کانت و فلسفه معاصر

  لوسین گلدمن

  لوسین گلدمن رابطه میان ادوار انتقادی و پیش‌انتقادی را در تحول اندیشه کانت مطالعه می‌کند.

 • ۱۳۹۷-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۰

  «کانت و فلسفه معاصر» اثر لوسین گلدمن

  کتاب «کانت و فلسفه معاصر» اثر لوسین گلدمن یکی از کتاب‌های تازه منتشر شده در انتشارات نگاه است.