ماتریالیسم دیالتیکی

کل اخبار:3

 • کارل مارکس ۱۳۹۳-۱۲-۲۳ ۰۹:۳۸

  مجید مددی/ به مناسبت سالمرگ مارکس؛

  مارکس: کاشف قاره‌ی تاریخ

  به گفته‌ی آلتوسر، در جهان اندیشه تاکنون سه انقلاب به وقوع پیوسته است: انقلاب نخست در ریاضیات توسط تالس بود که «قاره‌ی ریاضی» گشوده شد و موجب پیدایش فلسفه‌ی افلاطون گردید؛ انقلاب دوم در فیزیک توسط گالیله بود که «قاره‌ی فیزیک» را گشود و سبب بر زدن فلسفه‌ی دکارت شد -فلسفه‌ی دنیای نو- که فلسفه‌ی پویایی، حرکت بی‌وقفه و صیرورت در جهان است، برخلاف فلسفه‌ی ایستای افلاطون؛ انقلاب سوم در عرصه‌ی تاریخ که مارکس کاشف و گشاینده‌ی قاره‌ی آن است.

 • لوفور ۱۳۹۳-۰۹-۱۲ ۰۹:۳۹

  به بهانه‌ی انتشار ترجمه‌ی فارسی کتاب ماتریالیسم دیالکتیکیِ هانری لوفور؛

  دیالکتیکِ ماتریالیستیِ لوفور

  آنچه هسته‌ی اصلی نقد لوفور از اگزیستانسیالیسم را تشکیل می‌داد،‌ ایده‌آلیسم و ذهن‌گرایی مستتر در آن بود. در همین زمینه دو اتهام اصلی سارتر در نظر لوفور به این ترتیب بود: نخست تقدم‌بخشیدن به ایده‌آلیسم به جای ماتریالیسم و دوم اولویت‌دادن به سوبژکتیویسم به جای ابژکتیویسم. به زعم لوفور رویکرد اگزیستانسیالیستی سارتر در نهایت تنها به سوبژکتیویسم مطلق می‌انجامد.

 • پرفروش‌های تیرماه ۱۳۹۳-۰۵-۱۱ ۱۷:۴۰

  پرفروش‌های اندیشه در تیرماه

  ترجمه‌هایی از کارل مارکس، لیوتار، ادگار مورن، نصر حامد ابوزید و تالیفاتی از غلامحسین ابراهیمی دینانی و یحیی یثربی در میان پرفروش‌های تیرماه دیده می‌شود.