مارک منسون

کل اخبار:1

  • بی خیالی ۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۲:۱۷

    هنر ظریف بی‌خیالی

    مارک منسون

    آموزه‌های این کتاب تلاشی است برای بهتر دیدن زندگی. به باور منسون انسان‌ها ضعیف و محدودند و رنج عنصر جدایی‌ناپذیر زندگی است.